-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4067 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

من شخصي هستم كه تمام خواسته ها و درخواست هايم را از پيشگاه خداوند داشتم و جز او از هيچ كس اميدي نداشتم، و خودم هم براي رسيدن به خواسته هايم كه مطمئن بودم خواسته هايم مشروعي هم بود تمام تلاشم را انجام دادمولي متأسفانه نه تنها به هيچ كدام از خواسته هايم نرسيدم بلكه دچار مشكلات فراواني هم در زندگيم شدم و تقريباً تمام اعتقادات و اميدم را از دست دادم و ديگر نمي توانم آن طور كه قبلاً به خدا اميد داشتم حتي كوچكترين اميدي داشته باشم چرا خداوند بنده هايي را كه تا اين حد به او اميد بستند و از او ياري مي خواهند را اين طور نااميد و از خودش ناراضي مي كند؟

قبل از هر چيز از حُسن اعتماد شما به اين مجموعه، در بيان احوال خويش و نظرخواهي از ما، تشكر و قدرداني مي نمايم.

جملات آغازين شما حكايت از بينشي الهي مي كند، همانطور كه درست هم تشخيص داديد، در جهاني كه هيچ موجودي از خود استقلال ندارد، حتي مرگ و حياتش بدست خودش نيست، مرض و شفايش نيز از اختيار او خارج است، چگونه مي شود به چنين موجودي در حل مسائل خويش اميدوار بود. و نمي شود به غير خداوندگارِ مالك الملوك، كه مشكل ساز و گرهگشا هم اوست، دل بست و اميد به غير او داشت. او كه درباره خويش چنين مي فرمايد : بي شك من آرزوي هر آرزومندي را به ديگري، به يأس و نوميدي بدل مي كنم. آيا وقتي كه سختيها در دست من است، او به كسي غير از من اميدوار است؟ و وقتي كليد درها در دست من است ، درخانة غير مرا مي كوبد؟... مگر چه كسي از صميم قلب به من اميدوار بوده است، و من اميدش را نااميد كردهام؟... آيا كسي كه من يكي از گرفتاريهايم را بر سرراهش ايجاد كرده ام، نمي داند كه هيچكس غير از من هم نمي تواند آنرا برطرف كند؟ (1) و جملات اميدبخش و نويدبخش ديگري، كه در اين حديث قدسي آمده است.

اما آنچه در صحبت شما مبناي شبهه قلمداد مي شود، اين است كه ما انتظار داريم كه علم خداوند و تدبير و تشخيص او نيز بسان ما محدود به جوانبي نباشد، كه ما نيز آنها را دريافت كرده ايم. و حال آنكه خداي تبارك و تعالي در اجابت خواست بنده اش، فراتر از نگاه بنده اش، تمام جوانب را سنجيده، آنچه را كه با علم و حكمت خويش از نياز بنده اش ارزيابي مي كند، به او پاسخ ميگويد.

و مسأله ديگر اينست كه ما انتظار داريم كه خداوند در قالب و شكلي كه ما براي خويش تصوير كرده ايم، به ما پاسخ دهد. البته خداوند آگاه و عليم است به آنچه در دلها مي گذرد. و پاسخگويي او و اجابت نيازهاي بنده اش را، بي سابقه توسل و مسألت او نيز

بدو مي دهد. يا رازق الطفل الصغير. و اين از مسائل قطعي در تمام اديان است. چرا كه دعا بيشتر از آنكه الفاظي باشد، حال است، حال نياز. خداي مهربان در آيت والدين، كه بي شكيب پاسخگويي به نياز فرزندشان مي باشند، اشتياق خود به بندهاش را نشان داده است. حال چگونه خود او كه معدن و سرچشمه فيض و لطف است، تمام اركان عالم آفرينش خويش را، به درخواست و طلب و نياز بنده اش بي توجّه كند! اينكه بر اساس سنت الهي خويش و حكمت لايزالش، برخي از امور را از طريق دعا و درخواست به انسان عنايت مي فرمايد، نبايد باعث شبهه شود، كه او جلّ و علا بي خبر از مشكلات و سختيهاي ما مي باشد؛ يا اينكه از درخواست و استدعاي ما نفعي به او مي رسد، و اجابت، صرفاً متوقف بر درخواست ما باشد؛ و اين مسألت، هيچ فلسفة ديگري جز فتح باب نعمات الهي نداشته باشد! نه،دوست من! اينچنين نيست. واگر نبود كه اين اظهار طلب در تعالي شخصيت معنوي ما تأثير بسزايي دارد؛ خداوند بسان ديگر نيازها كه در جسم و جان ما است، و بي سابقه تمنّاي ظاهري به ما عنايت مي فرمايد، همه را روا مي نمود.

با مراجعه به قرآن كريم و احاديث، پي مي بريم كه دعا فلسفه و حكمت هاي ديگري هم دارد، كه يكي از آنها اجابت شدن خواسته هاست؛ كه آنهم شرايطي دارد كه بعضي از آنها عرض مي شود.

اول نكته اين است كه انسان دعا كننده، متوجه فقر و احتياج خويش، و شناخت غني مطلق، پروردگار عالم مي شود. و اين تربيتي است اساسي، و از اموري است كه در شناخت ولي نعمت، تأثير بسزايي دارد. و ديگر اينكه خداوند بندگاني را كه دعا مي كنند و از او چيزي مي خواهند، دوست دارد. ان الله يحب من عباده المؤمنين ان يدعوه (2) چنانچه امام صادق( دربارة اميرالمؤمنين( مي فرمودند : او مردي بسيار دعا كننده بود. (3) و از جمله، دعا باعث از بين رفتن روح تكبر در انسان ميشود. خداوند مي فرمايد : ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين (4) (مرا بخوانيد، تا اجابت كنم شما را. همانا كساني كه از عبادت و بندگي من سركشي و تكبر مي كنند، به زودي با خواري وارد جهنم ميشوند.) و همچنين دعا عامل توجه به خدا، و يأس از غير خداوند است. و موجب آرامش دل نيز مي باشد.

اما اينكه چرا در مواردي دعاهاي ما به اجابت نمي رسد، ممكن است اجابت شدن آن خواسته ها، به مصلحت ما نباشد. و يا حداقل فعلاً به صلاح نيست، ولي بعداً به اجابت مي رسد. از مولي علي ( است، كه مي فرمايند : هرگز از تأخير در اجابت دعا مأيوس نگرديد، زيرا بخشش به اندازه نيّت است.گاه مي شود كه اجابت به تأخير مي افتد، تا اجر و پاداش و عطاي درخواست كننده بيشتر شود. وگاه مي شود كه درخواست مي كني، اما اجابت نمي گردد؛ در حالي كه بهتر از آن، بزودي و يا در مواعد مقرر، به تو عنايت مي شود. و يا اينكه به خاطر چيز بهتري، اين خواسته ات برآورده نمي شود. زيرا چه بسا چيزي را مي خواهي كه اگر بتو داده شود، موجب هلاكت تو ميشود. (5)

اماچهكنيم تادعاهايمان بهاجابت نزديكتر شود؟ در كتب اخلاقي و عرفاني، با عنوان شرايط اجابت دعا، از آنها ياد ميشود :

1ـ خدا را خوب بشناسيم.

2ـ ايمان به خدا داشته باشيم.

3ـ خالصانه دعا كنيم. در دعا تقرب به او باشد.

4ـ دعا توأم با عمل باشد.

و ...

از امام صادق( سؤال شد كه چرا دعاي ما مستجاب نمي شود. فرمود : لانكم تدعون من لا تعرفون (چون كسي را ميخوانيد،كه نمي شناسيد.)

براي حسن ختام، توجه شما را به اشعار زيبايي از مولوي جلب مي نمايم :آن يكي الله مي گفتي شبي تا كه شيرين مي شد از ذكرش لبي

گفت شيطان : آخر اي بسيارگو اين همه الله را لبيك كو؟

مي نيايد يك جواب از پيش تختچند الله مي زني با روي سخت

او شكسته دل شد و بنهاد سر ديد در خواب او خضر اندر خضر

گفت هين از ذكر چون وامانده اي چون پشيماني از آن كش(6)خوانده اي؟

گفت لبيك نمي آيد جواب ز آن همي ترسم كه باشم رد باب

گفت آن الله تو لبيك ماست و آن نياز و سوز دردت پيك ماست

ترس و عشق تو كمند لطف ماست زير هر يارب تو لبيك هاست.براي اطلاعات بيشتر، راجع به شرايط استجابت دعا، مي توانيد به كتابهاي زير مراجعه فرماييد.

1- دعا، اثر آيت ا... مشكيني

2- قرآن صاعد، پژوهشي پيرامون مسأله دعا در فرهنگ اسلامي، اثر عليرضا برازش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. قال الصادق (، اصول كافي

2. خداوند بنده هاي مؤمنش را كه او را مي خوانند، دوست دارد. : وسائل الشيعه، ج4، ابواب دعا

3. اصول كافي، ج2، ص486

4. سوره مباركة غافر/ آيه 60

5. نهج البلاغه، نامه 31

كش = كه او را

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.